Home » Privacy en cookiebeleid

Privacy en cookiebeleid

MjamTaart! vindt dat de bescherming van de persoonlijke informatie over gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar website en magazine van groot belang is. De informatie die MjamTaart! over jou verwerkt (hierna omschreven als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MjamTaart! houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan MjamTaart! is niet verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

MjamTaart! kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum en e-mailadres, maar ook financiƫle gegevens worden verwerkt als je producten op een van de websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers van MjamTaart! leggen automatisch gegevens vast zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal en de datum en tijd van je bezoek.

MjamTaart! bewaart jouw gegevens voor haar eigen administratie. Soms deelt MjamTaart! jouw gegevens met anderen, bijvoorbeeld als je een prijs gewonnen hebt en de sponsor die naar je toe wilt sturen. MjamTaart! doet dit dus uitsluitend om je van dienst te kunnen zijn. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen van jouw persoonsgegevens, meld dit dan aan de redactie.

Winnaars van een actie worden uitsluitend met hun naam en evt. woonplaats genoemd in een publicatie.

MjamTaart! verzamelt en verwerkt via de website persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren. Financiƫle gegevens worden nooit gepubliceerd door MjamTaart! en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. MjamTaart! bewaart persoonsgegevens in zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

MjamTaart! kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van MjamTaart! te garanderen. Tevens zal MjamTaart! persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van MjamTaart! aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

MjamTaart! wil graag duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat en daarom proberen we dat hier zo goed mogelijk uit te leggen, maar als je vragen hebt over de manier waarop MjamTaart! met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen via email of naar MjamTaart!, Speenkruid 3, 3984 BG Odijk. Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Je kan zelf beslissen of je cookies accepteerd of weigerd of dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, kun je het beste naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

MjamTaart! behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. MjamTaart! adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Belangrijke wijzigingen zullen tevens in de nieuwsbrief worden aangekondigd. Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 januari 2011.

Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op www.cbpweb.nl.